Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

rainbowheart
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
rainbowheart
Pierwszy raz od półtora roku uwierzyłem, że można tworzyć zupełnie inne relacje, niż te, które opierają się tylko i wyłącznie na seksualności, ponownie uwierzyłem, że mógłbym się o kogoś troszczyć, ukrywać w ramionach i nie pozwolić mu się bać. Tak, nie mylisz się. Też się zakochałem. 
— tak oto skończyła się niezobowiązujące gra boskiego alvaro i femme fatale; trafiła kosa na kamień. :)
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine via12czerwca 12czerwca

June 15 2015

rainbowheart
8279 e26e 500
rainbowheart
To było tak, że od zawsze wiedziałam, że lubię pić alkohol. To było tak, że w najgorszych momentach, kiedy z rąk wymykały mi się miłości, sens życia i energia, wiedziałam, że istnieje lekarstwo
— najgorszy człowiek na świecie
Reposted bypozakontrolastaystrongangietellmemore-liesvampielledotkliwienotperfectgirlnonapewnomrrrunotthesamezapomnianeblackcatmessinheadlojournaliamawinrarnooodleduzedzieckogefuhlvollamfibijnecudownezycieatemeonlyhopepikkumyy
rainbowheart
I wyszłam, bo to było na parterze, boso na trawę, i krzyczałam: „mamo, mamo”, i nie wiedziałam, dokąd iść. Właśnie tak się czuję przez całe życie.
— najgorszy człowiek na świecie

June 14 2015

rainbowheart
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole

June 12 2015

rainbowheart
3932 61c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialive-life live-life
rainbowheart

edible art
Reposted fromMoonTide MoonTide viadusz dusz

June 05 2015

rainbowheart
rainbowheart
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted frommental-cat mental-cat vialifeistragic lifeistragic
rainbowheart

May 31 2015

rainbowheart
9587 52d1 500
Reposted fromqcharska qcharska viamy-anxieties my-anxieties
6383 b396
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viadrejk-e drejk-e
rainbowheart
Miłość jest ko­tem.  Przychodzi, kiedy ma na to ochotę. Nie py­tając o zda­nie, siada na ko­la­nach  i og­rze­wa cię samą swoją obec­nością.  Ma pa­zu­ry,  ale i tak wiesz,  że faj­nie jest mieć ko­ta.
— John Planty
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viasesja sesja
rainbowheart
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— William Faulkner "Dzikie palmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic
rainbowheart

Na końcu tak naprawdę zmieniają się tylko imiona i twarze.

— niestety
Reposted fromKaoru Kaoru
rainbowheart
2387 c327 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaitemize itemize

May 30 2015

rainbowheart
6011 97bd
Reposted fromTaieri Taieri viasaureus saureus
rainbowheart
3873 d1df
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viawrafag wrafag
rainbowheart
7365 9475
Reposted fromsaku saku viazouza zouza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl